Başlangıç ve Bitiş Tarihi
17.03.2017- 17.03.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
(28.04.2017 Güncellendi) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. ve 3. Sınıf Öğrencileri için Staj Duyurusu

1) ABTÜ Endüstri Mühendisliği öğrencisi olarak IE-300 ve IE-400 kodlu 2 (iki) adet yaz stajı yapmak ile yükümlüsünüz. Bunlardan ilki Üretim Stajı, diğeri ise Yönetim stajıdır.
2) Her bir staj 20 iş günüdür. Stajlar; İlgili dönem Akademik takvim dikkate alınarak, Bütünleme sınavlarının sonrasında başlamalı ve bir sonraki dönemin başlangıç tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.
3) Üretim stajı için, staj yapılacak olan fabrikada fiili bir üretim sürecinin olma zorunluluğu vardır.
4) Eğer staj yapılması planlanan fabrikada Endüstri Mühendisi çalışmıyorsa, staj yerinin onayı mutlak suretle Staj Başvuru Formu teslim edilmeden staj komisyonuna danışılmalıdır.
5) Staj yerinin uygunluğu araştırıldıktan ve tespit edildikten sonra, iş yerinin istemesi durumunda STAJ ZORUNLULUK BELGESİ ni Bölüm Staj Komisyonu Başkanına imzalatıp staj başvurusunda bulunabilirsiniz.
6) Staj yapılacak yerden alınacak STAJA KABUL YAZISI ile birlikte staj yerinde doldurulacak ekteki STAJ BAŞVURU FORMU en geç 5 MAYIS 2017 tarihinde Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilmelidir.
Bu tarihten sonra teslim edilecek olan başvurular, sigorta işlemleri sebebiyle kabul edilemeyecektir.
7) STAJ BAŞVURU FORMU ekte görüldüğü üzere bir sayfa içerisinde üç ayrı kısma bölünmüştür. İlk kısım öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak; ikinci kısım staj yapılacak yer tarafından doldurulacaktır. Üçüncü kısım ise staj yapılacak yerdeki hem eğitici personel hem de iş yeri yetkilisi tarafından imzalatılıp, kaşeletilecektir.
8) Staj başlama ve bitiş tarihleri arasında tam olarak 20 iş günü olmalıdır.
9) Staj yapılacak iş yerinde Cumartesi günleri çalışılması halinde, sigorta işlemleri için Cumartesi günlerinde çalışıldığına dair bir belge getirilmelidir. Staj bitiş tarihi buna göre hesaplanmalıdır.
10) Üniversitemiz STAJ YÖNERGESİ ni inceleyiniz.
11) STAJ KILAVUZU