Endüstri Mühendisliği programından mezun öğrencilerimizin aşağıdaki eğitimsel amaçları yerine getirebilmesi beklenmektedir:

  • * Endüstri mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle edebilme ve çözme becerilerini göstermek,
  • * Endüstri ile ilgili problemlerin çözümünde kullanılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ilkelerini anlamak ve uygulamak,
  • * Etik kurallar ve profesyonel davranış standartlarının bilincinde olmak,
  • * Liderlik vasıflarına sahip olmak,
  • * Mesleki anlamda kendini sürekli geliştiriyor olmak,
  • * Takım çalışmasına yatkın olmak.