Endüstri Mühendisliği büyük ölçekli işletmelerde tam anlamıyla tanınmakta ve Endüstri Mühendisliği istihdamı her geçen gün artmaktadır. Günümüzde Endüstri Mühendisleri, imalat sanayinin bütün dalları, inşaat, sağlık, turizm, enerji, taşımacılık, lojistik, gemicilik, eğitim, ekonomik planlama, banka ve sigortacılık, bilişim ve iletişim sistemleri, perakendecilik, pazarlama ve satış, danışmanlık ve yerel yönetimler gibi pek çok sektörde görev almaktadırlar. Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi seçkin kamu kuruluşlarında da Endüstri Mühendislerine rastlamak mümkündür.Dört yıllık eğitim sonrasında işletmelerde Endüstri Mühendisliği’nin yeri, gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak değişebilmektedir. Geniş bir çalışma alanına sahip olan Endüstri Mühendisleri üretim ve hizmet sektöründe birçok alanda görev alabilmektedirler.

Örnek Çalışma Alanlarımız;

 • Satış tahminlerinin hesaplanması,
 • Üretim planlama ve çizelgelerinin oluşturulması,
 • Stok kontrolünün yapılması,
 • Kalite yönetimi,
 • Üretim süreçlerinin planlanması,
 • Malzeme akış sistemlerinin tasarlanması,
 • Tesis yeri seçimi ve tesis içi yerleşimin planlanması,
 • Çalışanların performans sisteminin ve yönetiminin oluşturulması
 • Verimlilik sistemlerinin oluşturulması,
 • Yeni ürün geliştirme süreçlerinin oluşturulması,
 • İnsan kaynakları yönetimi.